• Utskrift
  • Print

Terapiridning

TERAPIRIDNING- se brosjyre her

Hva er Terapiridning?

Terapiridning er en spesiell metode innen fysioterapien, hvor fysioterapeuten bruker hest som
virkemiddel. Terapiridning er en veletablert behandlingsmetode innenfor fysioterapi som går
ut på at fysioterapeuten bruker en hest som behandlingsapparat. I Norge ble Norsk Terapirideforening
for Funksjonshemmede, NTF, stiftet allerede i 1973.

Hestens bevegelser er grunnlaget i behandlingen. Under ridningen overføres hestens rytmiske
bevegelser til rytteren. Bevegelsene er spesielt gunstige for opptrening av balanse, styrke av
muskulatur, symmetrisk muskelarbeid og koordinasjon. Ridestillingen og hestens bevegelser
kan løse opp spenninger og spasmer i muskulatur. Som holdningskorrigerende tiltak er terapiridning
suverent.

Kontakten med hesten er vesentlig, og valg av hest er viktig. Hesten er ofte spesialtrent til å
være «terapeut». Rytteren lærer å vise omsorg og å samarbeide med hesten. I behandlingen
står lystbetont mestringsopplevelse i sentrum. Dette er viktig i sanse- og motorisk trening
samt for læring og for stimulering av konsentrasjonsevne og sosial tilpasning.

Terapiridning utøves i dag over hele verden som en verdifull behandlingsmetode. Norge er
internasjonalt anerkjent som et foregangsland innen terapiridning.

Hvem kan utøve Terapiridning?

Terapiridning som gir rett til bidrag fra Rikstrygdeverket, kan bare utøves av fysioterapeuter
som har tatt NFFs kursrekke i terapiridning, eller av de fysioterapeuter som fikk særskilt godkjenning
før 2003. Kommunene har ansvar for å godkjenne rideskolen for terapiridning.

Den norske utdannelsen tar utgangspunkt i grunnutdanning som fysioterapeut i tillegg til en
2-delt kursrekke som arrangeres i regi av NFF (Norges Fysioterapeut Forbund) i samarbeid
med Beitostølen helsesportsenter /Valnesfjorden helsesportssetner. For å komme med på
kurs i terapiridning kreves bestått hestekunnskapseksamen fra Norsk Hestesenter på Starum
og rideferdighet tilsvarende Lett B i dressur.

Hvem kan delta på Terapiridning?

Vi prioriterer brukere fra Hole og Ringerike. Dersom det er ledig plass og vi ikke har brukere
fra området på venteliste kan vi vurdere å ta inn ryttere fra andre steder i landet.

Målgruppe for bidragsordningen er personer som har behov for fysioterapi på grunn av:

• en medfødt eller ervervet sykdom/funksjonshemming som gir bevegelses-, balanse- og/eller
koordineringsvansker

• en fysisk eller psykisk funksjonshemming som medfører at vanlige aktiviteter ikke fører fram
til en rimelig grad av fysisk utfoldelse

Terapiridningen må være av betydning som en erstatning for eller supplement til tradisjonell
fysioterapi. Som eksempel på personer som kan dra nytte av terapiridning kan nevnes: personer
med cerebral parese, lammelser, hjerneskader etter slag og ulykker, psykisk utviklingshemmede,
psykisk syke og demente, blinde og hørselshemmede. Listen er ikke uttømmende.

Ridning frarådes ved:

• Smerter ved ridning

• Samtidig bruk av blodfortynnende medisiner

• Hypertensjon (høyt blodtrykk)

• Osteoporose (benskjørhet)

• Instabilt øvre nakkeledd (for eksempel hos enkelte revmatiske pasienter eller en
kelte personer med Downs syndrom)

• Økende spastisitet under ridning

• Overvekt >100 kg pga belastningen for hesten

 

Hva må jeg gjøre for å delta på Terapiridning?

For å delta på Terapiridning kreves henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor på
blankett NAV 05-08.05 (”Henvisning til fysioterapi”). Henvisningen må angi diagnose og inneholde
opplysninger om arten og graden av brukerens funksjonshemning dette blant annet
for at vi skal vite hvilken hest som passer til deg.

Ingen brukere av terapiridning som av helsemessige årsaker har behov for drosje, skal betale
egenandel for drosje.

Info fra www.fysio.no/terapiridning

Hva koster det?

Vårt tilbud koster det samme som vanlige ridetimer ved HRRK, kr 200,- per time. Egenandelen
går til å dekke leie av hester, hall, ridebane og innkjøp av spesialutstyr.

Hva slags utstyr trenger jeg?

Alle ryttere ved HRRK skal benytte godkjent ridehjelm. Dette kan du låne ved ridesenteret
dersom du ikke har egen hjelm. Ridesenteret anbefaler bruk av sikkerhetsvest ved evt fall
fra hesteryggen. Dette må du vurdere selv om du ønsker å gå til anskaffelse av. Ellers anbefaler
vi ridebukse eller en bukse uten harde sømmer og sko med hel for å unngå at benet
glir igjennom stigbøylen (ridestøvler/sko eller fjellsko for eksempel).

Kontakt oss på:

ridefysioterapeutene@hotmail.com

Martine Gildberg Hatlinghus: 410 61 511

LineBrusletto: 930 55 266
 
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS