• Utskrift
  • Print

Møteplan, samt referater fra års- og styremøter

Møteplan for styret 2016/2017:
Her finner du møteplanen


Referater styremøter 2016:

Møtereferat 07.12.2016 HER

Møtereferat 01.11.2016 HER

Møtereferat 20.10.2016 HER

Møtereferat 21.09.2016 HER

Møtereferat 29.08.2016 HER

Møtereferat 11.05.2016 HER

Møtereferat 08.04.2016 HER

Møtereferat 18.01.2016 HER

Referater styremøter 2015: 

Møtereferat 07.12.2015 HER

Møtereferat 02.11.2015 HER

Møtereferat 28.09.2015 HER

Møtereferat 21.09.2015 HER

Møtereferat 26.08.2015 HER

Møtereferat 17.06.2015 HER

Møtereferat 27.04.2015 HER

Møtereferat 17.03.2015 HER

Møtereferat 03.03.2015 HER

Møtereferat 13.01.2015 HER


Referater styremøter 2014:

Møtereferat 09.12.2014 HER

Møtereferat 23.09.2014 HER

Møtereferat 19.08.2014 HER

Møtereferat 10.06.2014 HER

Møtereferat 29.04.2014 HER

Møtereferat 11.03.2014  HER

Møtereferat 16.01.2014 HER

Referater styremøter 2013:

Møtereferat 05.12.2013 HER

Møtereferat 04.11.2014 HER

Møtereferat 07.10.2013 HER

Møtereferat 28.08.2013 HER

Møtereferat 17.04.2013 HER

Møtereferat 22.05.2013 HER

Møtereferat 19.06.2013 HER

Møtereferat 21.08.2013 HER 

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS