• Utskrift
 • Print

 

Til alle medlemmer i Hønefoss og Ringerike Rideklubb.                                                       

 
Alle medlemmer i HRRK skal registreres i en database. Dette gjøres for å gi en enkel kommunikasjon mellom det enkelte medlem og klubb via e-post eller SMS.  Fra og med 2017 må alle medlemmer betale sitt medlemskap via minidrett.no. Alle ryttere som skal starte stevner/konkurranse må være registrert i en klubb. Alle elever i Hønefoss og Ringerike Rideskole må være medlem av HRRK. På denne måten sikrer vi også at alle medlemmer får medlemsbladet Hestesport.
Fra 1.1 2017 skal alle våre medlemmer være registrert i Norges idrettsforbund.
Registreringen kan gjøres fra og med dags dato.
Som medlem må du opprette bruker på www.minidrett.nif.no
Den informasjonen som må legges inn er:
 1. Fullt navn
 2. Fødselsdato
 3. Adresse
 4. E-post
Fremgangsmåten er enkel og gjøres på følgende måte:
 1. Gå inn på minidrett.no
 2. Ny bruker
 3. Skriv inn personalia
 4. Du får nå en engangskode
 5. Da er du inne på min profil
 6. Gå til medlemskap
 7. Finn ny klubb
 8. Søk opp Hønefoss og Ringerike rideklubb
 9. Du har nå fått et bilde til høyre, huk av på HRKK og ridning og send søknad
 10. Registreringen er nå fullført. 
Ved familemedlemskap skal alle i familien med samme adresse registreres. Ved rideskolemedlemskap navn på eleven registreres.
Vi må også vite hvilke type medlemskap du skal ha og ber deg om å merke dette, slik at du får riktig kontingent.
Medlemspriser i HRRK fra 1.1 2017 er:
 
       
Familie kr 700,-
 
 
Senior 600,-
 
 
Junior 500,-
 
 
Rideskole 400,-
 
Det kommer et faktureringsgebyr på kr 15,-
 
 

 
 
Ved problemer med innlogging ta kontakt på SMS/ring 90948915 så hjelper vi deg med registrering. Hvis du allerede har registrert deg, er et lurt å sjekke at alt av personalia er riktig.
NB: Det er viktig med registrering, slik at du mottar Hestesport.
 
 
 
                                                              

Kjære medlem!                                                                                                                           

 
Godt Nytt År! Vi gleder oss over aktiviteten og de sportslige resultatene vi oppnådde i 2016, og gleder oss til enda mer idrettsglede i 2017.
Hønefoss og Ringerike Rideklubb ble stiftet i 1968, og i år er det hele 12 år siden klubben fikk sitt eget ridesenter på Bærenga. Et ridesenter som eies og driftes av HRRK, og som ikke har noen private eierinteresser. Det avholdes årsmøte i slutten av mars, og mellom årsmøtene ledes klubben av et styre.
Hønefoss og Ringerike Rideklubb skal være en klubb der medlemmene finner det sosialt trivelig å høre til, samtidig som de finner et godt tilrettelagt sportslig støtteapparat. Klubben har god plass til alle, og vi ønsker enda flere medlemmer velkommen!
Den sportslige aktiviteten i klubben omfatter sprang, dressur, feltritt, distanse og kjøring. I tillegg planlegges oppstart av en voltigetropp høsten 2017. Det arrangeres klubbtreninger på ridesenteret, og her er alle medlemmer velkommen til å delta uavhengig av hvor de står oppstallet. Ridestiene ved senteret ble også ferdigstilt i 2016 ved hjelp av spillemidler, og kan fritt benyttes av alle medlemmene. Ridesportens viktigste arenaer for rekruttering er rideskolene. Hønefoss og Ringerike Rideskole har derfor en sentral plass på ridesenteret.
For at senteret fortsatt skal være et sted der sporten blir ivaretatt, utviklet og bygge videre på et godt felleskapet, ønsker vi din hjelp på noen stevner i året. Arbeidsoppgavene er varierte, alt fra kakebaking til hjelp i dommerbod. God opplæring vil bli gitt, og det er utrolig hyggelig og sosialt.
Medlemskap
HRRK er medlem av Norges Rytterforbund og Norges Idrettsforbund gjennom Buskerud Idrettskrets.
 • Du mottar bladet Hestesport
 • Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til  
            den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF. Vil du vite mer gå til   
            denne linken: http://www.rytter.no/klubb/forsikring/
 • Som medlem får du 15 % hos Gjeteren

Grasrotandelen
Ditt bidrag til økte inntekter! Vi alle muligheten til å bidra med økte inntekter til HRRK. Dersom du sørger for å registrere at grasrotandelen går til HRRK går 5 % av summen du spiller for rett til klubben.  Tusen takk til alle dere som har benyttet dere av Grasrotandelen til fordel for oss, og som sørger for at det tikker inn noen kroner hver måned.
 
Hilsen Hønefoss og Ringerike Rideklubb

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS