• Utskrift
  • Print

Hønefoss og Ringerike rideklubb


På bildet ser dere forberedelsene og banebyggingen før Innendørs NM 2006Hønefoss og Ringerike rideklubb er en klubb med et høyt aktivitetsnivå og med store sportslige ambisjoner. De siste årene har vi hatt en god tilstrømning av nye medlemmer, og vi består i dag av ca 300 små og store hestevenner.

HRRK jobber ut fra intensjonen om å fremme både bredde- og eliteidrett. Vi ønsker derfor å ta godt vare på ryttertalentene, uten å la dette gå på bekostning av dem som ”bare” vil hygge seg med hest.

Opp gjennom årene, har klubben hatt flere Norgesmestere, i ulike aldersklasser og grener. Vi har i tillegg mange tur- og hobbyryttere blant medlemmene. Den sportslige aktiviteten i klubben omfatter sprang, dressur, feltritt, mounted games, distanse og kjøring. Klubben har god plass til alle, og vi ønsker enda flere velkommen!

I løpet av det siste året har rideklubben bygd opp det vi mener kan bli et av landets mest moderne og flotteste rideanlegg -  Ringerike Ridesenter. Uten medlemmenes enorme engasjement, iver og dugnadsinnsats hadde ikke senteret vært en realitet. Med dette anlegget ønsker vi igjen å bli en av de største stevnearrangørene på østlandet.

HRRK er en ideell organisasjon som eier og driver Ringerike Ridesenter. Klubben har ingen private eierinteresser. Det betyr at alle midler som tilføres senteret og alt arbeid som nedlegges kommer medlemmene til gode. 

HRRK ledes av et styre. Hvert år, innen utgangen av mars, avholdes årsmøtet som er klubbens øverste myndighet.

HRRK er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Buskerud Idrettskrets og Norges Rytterforbund.

Vi i HRRK jobber etter følgende visjon:

Hønefoss og Ringerike Rideklubb skal være en samlet, sterk klubb i det norske ridemiljøet. Det skal være en klubb der medlemmene finner det sosialt trivelig å høre til, samtidig som de finner et godt tilrettelagt sportslig støtteapparat.  

Historikk       

Hønefoss og Ringerike Rideklubb har røtter tilbake til 1968. Dagens klubbnavn er et resultat av sammenslåingen mellom daværende Ringerike Rideklubb og Hønefoss og Omegn Rideklubb. Ringerike Rideklubb startet i 1968 og holdt til på Busund Gård. Åtte år senere åpnet Stall Monserud rideskole, og Hønefoss og Omegn Rideklubb ble dannet. Etter hvert innså ryttersporten på Ringerike at det ville være mest hensiktsmessig å slå sammen de to rideklubbene. Dermed ble Hønefoss og Ringerike Rideklubb etablert i 1979.

I store deler av disse 37 årene har rideklubben vært blant de ledende i landet – så vel resultat- som arrangørmessig.

Ridesenteret

Etter formidabel innsats fra medlemmene og mer enn 12 000 tilbakelagte dugnadstimer er endelig Hønefoss og Ringerike Rideklubb (HRRK) herre i eget hus. Tuftet på kvalitet, åpnet klubben sitt nye, topp moderne ridesenter på Bærengsletta rett utenfor Hønefoss sentrum den 14. februar 2005.

Det er rideklubben selv som alene eier og driver Ringerike Ridesenter. Klubben har ingen private eierinteresser. Det betyr at alle midler som tilføres senteret og alt arbeid som nedlegges kommer medlemmene til gode. Derfor er det viktig at så mange som mulig av oss bidrar i arbeidet videre så vi kan få et klubbanlegg helt i ypperste klasse. 

Anlegget består nå av tre utendørs ridebaner, to ridehus, paddocker, turstier og stallplass til 57 hester. Ringerike Ridesenter vil fremstå som et av landets beste klubbanlegg med alle fasiliteter et tidsmessig ridesenter skal være kjent for.

Vi er stolt av vår isolerte innendørs hall. Den er sval om sommeren og varm gjennom hele vinteren. Her er det lyst og trivelig å trene og konkurrere, og for en størrelse. Banen måler hele 26 x 72 meter.

Vi tror dommerboden, med et utrolig oversyn over hele banen, må være  unik. Skulle dommern overse noe -  kan det ikke skyldes på utsikten. I tillegg har sekretariatet fått et praktisk og stort lokale. 

Kafeteriaen har store åpne vinduer ut mot banen. Her kan man sitte varmt, kose seg med mat og drikke samtidig som man får med seg flott ridning. 


HRRK er medlem av Norges Rytterforbund og Norges Idrettsforbund gjennom Buskerud Idrettskrets.Til høyre i bildet er de to ridebanene, den ene på 100x80 meter, og den andre på 30x70. I forkant på bildet er det anlagt en stor parkeringsplass. Stallen er midt i bilde, og bak til venstre ligger den lille ridehallen med kiosk og kontorer. I skogen bak ridehallen er det ryddet turløyper.
 

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS