• Utskrift
  • Print

Rideskolen på Ringerike Ridesenter

Ridekurs!
Ny kursperiode starter opp i uke 34, og går frem tom uke 43

Online påmelding åpner først i begynnelsen av august, da vi jobber med ferdigstillelse av ny hjemmeside.
Meld dere på online ved å trykke
her

Beste måten å nå oss på er på mail: line@hrrk.no
Ved hastesaker ring 93055266 eller send sms til 93055266
Besøk oss på vår Facebookside, trykk her


           

 

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS