• Utskrift
  • Print

Ridekurs

Knøttekurs
På snille, godlynte ponnier for de minste. Fra 3 år-6 år. Mye lek og moro. 30 minutter per gang. Her må elevene ha med seg en som kan være med å leie hesten.

Knøttekurs litt øvet
På snille, godlynte ponnier for de minste. Fra 5år-6 år.
Dette kurset er for de som har gått flere knøttekurs og klarer å ri alene i trav.

Nybegynner 1
For deg som har ingen eller liten erfaring med ridning og håndtering av hest. Du lærer å omgås hesten og de grunnleggende rideøvelser i gangartene skritt og trav. Målet for kurset er å trene korrekt sits, egen balanse og rideferdigheter slik at en behersker hesten i skritt og trav. Her må elevene ha med seg en som kan leie hesten.

Vi bruker de 4 første timene til å bli kjent med stallen og hestene.
1Omvisning i stallen. Oppførsel og sikkerhet i stallen. Børste og stell av hesten.
2 Oppsaling, sal og hodelag.
3 Børsting og oppsaling. Leie hesten i hallen, opp og nedstiging. Ri i skritt.
4 Børsting og oppsaling. Leie hesten i hallen, opp og nedstiging. Ri i skritt.
Her må en av foreldrene være med å følge, foreldrene vil få opplæring sammen med barna på det å omgås hesten og leie hesten.

Nybegynner 2
Lærer galopp en og en, begynner å ri bommer og små hinder 20-40 cm

Nybegynner 3
Kan galopp en og en, rir bommer og små hinder 20-40 cm

Nybegynner 4
Kan galopp flere samtidig, rir bommer og små hinder 40-50 cm

Litt øvet
Alle galopperer sammen
Hopper hinder 40-60 cm

Øvet
Målet for kurset er å øke rytterens forståelse for hestens fysikk og hestens psyke, inneholder både sprang og dressur trening. Det ris dressurøvelser i LettC-LettB nivå og sprang øvelser og høyder fra 60-80 cm. 45 min.

Erfaren
Dette er nivået hvor det legger vekt på grunnridningen i den klassiske ridningen. Øvelser innen løsgjørende og samlende arbeid benyttes, og bør derfor ikke være helt ukjent for rytterne. Inneholder både sprang og dressur trening. Hopper mer avansert baner med hinderhøyde opp til 80 cm. Rir dressurøvelser til LettB-LettA nivå. 45 min.

Satsningsgruppe sprang
For deg som virkelig har lyst til å bli en bedre sprangrytter.
1 time i uken med bakkearbeid som inkluderer bommer og kavaletter og 1 time med sprangtrening.
I tillegg vil det bli planlagt stevner både på hjemmebane og andre steder. Du får da mulighet til å låne skolehest til disse stevnene.

Dressurkurs
For ryttere som er spesielt interessert i dressur. Treningen vil bli lagt opp for at rytterne eventuelt skal bli fremtidige konkurranseryttere.
Intensiv undervisning i dressur, og her trener vi også programridning.

Kavalett
Bomarbeidet er forstadiet til sprangridning, men også en mulighet for gymnastisering. Vi gjør forskjellig bomarbeid og kavalettarbeid for å få hestene til å styrke ryggmuskulatur og bli mer oppmerksomme og livlige. Bom og kavalettarbeid gir også inspirasjon til ryttere som ønsker å trene balanse og få et godt samarbeid med hesten.

Sprangkurs
For ryttere som ønsker å utvikle seg som sprangryttere.
For å gå på dette kurset, må du være på minimum øvet nivå.

Stellekurs
- Avsluttes med rideknappen grad 1.
For deg som ønsker å lære mer om hvordan hesten skal stelles og hvordan man saler opp hesten.
Anbefales for alle som ikke selv kan børste og sale opp hesten!
På kurset lærer vi:
Gå ut / inn av boksen. Gjøre hesten oppmerksom. Hvorfor?
Pålegging av grime. Binding av hest med grime og grimeskaft
Pussing av hest, Oppløfting av bein, rensing av høver
Leie ferdig oppsalet hest ut / inn av boksen
Opp- og avsaling, samt pålegging og avtagning av hodelag
Leie hest i skritt, oppstilling og klargjøring for oppsitting
Les mer om rideknappen her

 


 

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS