• Utskrift
  • Print

Treninger på Ringerike ridesenter

Klubbtreninger                                   
Hver enkelt rytter trenger god veiledning i sin rytterkarriere, og for HRRK er det viktig å jobbe for gode treningsforhold for våre medlemmer ved HRRKs ridesenter. Derfor er det et mål til enhver tid og ha flere erfarne, flinke og godt utdannede trenere tilknyttet senteret.
Ved klubbtreninger betaler alle medlemmer, uavhengig av om de er oppstallør ved klubbens anlegg eller ikke, det samme. Medlemmer som står oppstallet andre steder betaler altså ikke halleie ved klubbtreninger.
Klubbtrening kan både være de faste treningene ved senteret, og andre treningssamlinger. Styret avgjør hvilke treninger som defineres som klubbtreninger i samarbeid med sportsutvalgene. Det er også mulig å gjennomføre andre treninger, men da på ordinære betingelser.
Alle trenere som holder treninger som defineres som klubbtreninger skal ha minimum trener 1 kompetanse. Videre er det et krav om politiattest jfr NRYF sine regler, samt følge NIFs regler for barneidrett. Betaling skjer enten ved at HRRK fakturerer deltagerne, eller at hver enkelt betaler direkte til trener.

Retningslinjer for klubbtreninger:

  • HRRK stiller hall/ridebane, eventuelt kafeteria, til disposisjon vederlagsfritt.
  • Alle klubbtreningene er i utgangpunktet åpen for alle medlemmer og må derfor offentliggjøres slik at alle kan gjøre seg kjent med dem.
  • Ved flere påmeldinger enn plasser gjelder «første-mann-til- mølla».
  • Dersom treningen ikke egner seg for en rytter, f.eks. på grunn av ferdighetsnivå, kan treneren avgjøre at vedkommende ikke kan delta. Vedkommende må da få en begrunnelse (og helst samtidig henvises til et annet tilbud som er mer egnet).
  • Dersom det er ledig kapasitet kan også medlemmer fra andre klubber delta. Disse må da som hovedregel betale halleie, men unntak kan gjøres.
  • For å sikre at alle medlemmer som ønsker får delta før ikke-medlemmer inkluderes bør det settes en påmeldingsfrist både før oppstart av regelmessige treninger og ved enkeltsamlinger.
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS