• Utskrift
  • Print

 

Velkommen til Hønefoss og Ringerike Rideklubb!


Besøk vår Facebook-side her
 

Besøk rideskolens Facebook-side her
 
HRRK – Dugnadshelger på Bærenga
7-8. og 14-15. mai 2016


Bakgrunn
Det skal arrangeres flere store stevner fremover.
I denne forbindelse må stallen og nærområdene rundt stallen på Bærenga være presentable!
Dugnadsgjengen ser for seg at denne dugnaden fordeler seg på to helger, helga 7-8. mai og 14-15. mai.
Ja, vi vet at det er Kristi himmelfartsdag torsdag 5. mai med inneklemt fredag og at det er pinse helgen 14-15. mai 2016. Vi vet også at siden det er både pinse og grunnlovsdag i samme langhelg, så vil svært mange ønske å reise bort både denne helgen og helgen før!
Derfor vil vi at de som ønsker å reise bort enten i helgen 7-8. mai eller 14-17. mai gjennomfører dugnadsarbeidene den andre helgen i stedet!
Det er derfor ingen grunn til å slappe av, det blir muligheter for oppmøte med stort pågangsmot, godt humør og god dugnadsånd i begge helgene for alle!

Pliktig oppmøte
Det er pliktig oppmøte for alle oppstallørene på Bærenga! For de som er med på organisert trening (alle grener) i regi av Line, Amund eller andre instruktører ved HRRK gjelder samme regler. Det vil bli ført lister med avkrysning over oppmøte.
Det vises for øvrig til oppstallingsavtalen: «….., og er pliktig til å delta på fellesdugnader og på stevner arrangert av klubben.»
Gyldig fravær er egen sykdom eller fravær grunnet deltakelse på stevne annet sted. (Kvittering for betalt deltakeravgift/kontingent må framvises!).
Rideskoleelever og andre medlemmer av HRRK med/uten foresatte møter opp med vanlig sunn og god gammeldags frivillig dugnadsånd! Her blir det ikke registrert frammøte, men deltakelse bes likevel innmeldt på forhånd for registrering av arbeidsoppgaver.

Nødvendig materiell
Oppstallører, treningsryttere og medlemmer bes medbringe 1 stk løvrake og/eller jernrive til rydding av ansvarsområder. Greip, spader, trillebårer, avfallsposer o.l. vil bli å finne på utsiden av inngangsdøra ved spiltet under dugnaden
Materiell til maling av både hindere/bommer og vant kjøpes inn på forhånd. Materiell etter behov blir distribuert til den enkelte under dugnaden.
Alt malingsmateriell plasseres inne i hvit ridehall ved siden av portåpningen inn til hallen rett utenfor toalettene. Malingskoster skal rengjøres godt og settes tilbake etter bruk. NB! Malekoster/ruller rengjøres svært godt etter bruk, og pakkes inn i lufttette plastposer frem til neste gangs bruk!

Grilling
Siden vi har bestilt pent vær, vil det bli kjøpt inn grillkull og tennvæske til oppfyring av griller lørdag og søndag begge helgene. Grillen vil være varm kl 1500-1700 alle helgedager begge helgene!
Ta med nødvendig grillmat og tilbehør selv!!!
 
Oppgave         Sted       Antall personer    Timeverk pr pers Merknad       
Prioritet 1            
Maling av hindermateriell  Hvit ridehall 5 4 Kan flyttes ut ved pent vær 
Raking/rydding av uteområde Område 1:
Foran stall og plenareal begge sider av vegen
5 4  
Prioritet 2          
Rydding i hall/bak vantene Hvit ridehall  5 4  
Vasking av vantene  Hvit ridehall   5 4  
Maling av vantene Hvit ridehall 5 4  
Reparasjon av vant/luker  Hvit ridehall  3 3  
Raking/rydding av uteområde   Område 2:
P-plass for hestehengere og -biler foran stallen og ved oppvarmingsbanen ute 
5 4  
Prioritet 2         
Maling av gjerde rundt bane Banen ute 5 4 Pent vær! 
Raking/rydding av uteområde  Område 3:
P-plass for personbiler og tomme hengere foran stall, ved paddock’ene og rundt rød og hvit ridehall
    Paddock’er ryddes av oppstallørene 
 
                                                             
Ansvarlig kontaktpersonell

Maling/rydding i hvit ridehall:        Stein Egil Sæter        tlf 932 59 585
Vedlikehold/reparasjon av vant:    Karl Otto Fjelldavli    tlf 913 03 249
Rydding/raking av uteområder:   Rune Svendsrud    tlf 971 74 209
HRRKs Daglige leder                  Line Brusletto        tlf 930 55 266

Eller kontakt               
             Caroline Magnussen    tlf 416 92 140
               Annette Gundersen      tlf 907 77 380

 

Still opp om årets dugnadsarbeid!
Nøl ikke!!! Ta derfor snarest kontakt med aktuell ansvarlig person, og skriv dere opp på liste (henger i stallen)!
Møt opp med vanlig sunn og god gammeldags dugnadsånd!

På vegne av styret og dugnadsgjengen,
Stein Egil Sæter/nestleder
 


 


Dette bildet av den flotte ridehallen vår ble tatt av Carina Guldal under et dressurstevne.
Hønefoss og Ringerike Rideklubb; en klubb og et miljø for alle :)


 

 

Nyheter
01.01.2015
Det er fortsatt noen ledige plasser på ridekursene. Ønsker man å begynne å ri er det bare å ta motet til seg og be om en prøvetime. Prøvetimen er gratis hvis man ønsker å melde seg på ett ridekurs (ønsker man ikke å fortsette på ridekurs betaler man 200 kr) Meld deg på i dag :)

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS