Årsmøte 18 mars kl 18

Årsmøte holdes 18 mars kl 18 i kafeteria på Ringerike Ridesenter. Årsmøtepapirer finner dere i dokumentarkiv

Medlemskap

Hva med å bli medlem!

Hønefoss og Ringerike Rideklubb skal være en klubb der medlemmene finner det sosialt trivelig å høre til, samtidig som de finner et godt tilrettelagt sportslig støtteapparat. Klubben har god plass til alle, og vi ønsker enda flere medlemmer velkommen!

Den sportslige aktiviteten i klubben omfatter sprang, dressur, feltritt, distanse og kjøring. Det arrangeres klubbtreninger på ridesenteret, og her er alle medlemmer velkommen til å delta uavhengig av hvor de står oppstallet.

Ridestiene ved senteret ble også ferdigstilt i 2016 ved hjelp av spillemidler. Les mer om medlemskap klikk her.

Vi har noen få bokser ledig

Vår trivelige stallbygning er stor og godt opplyst med 40 bokser på 3,5 x 3,25 m for privathester, og 17 bokser i rideskolestallen. Her finnes også vaskespilt med fem plasser, vaskemaskin og toalett.

For ridning har vi utendørs to baner på 50 x 99 m og 26 x 72 m. I vinterhalvåret er det godt med en ridehall, vi har 2! Den “lille” røde ridehallen på 20 × 60 meter, og vår isolerte storstue med ridebane på hele 26 × 70 m. I denne hallen finnes det også stor kafeteria, gode tribuner, flott dommerbod, sekretariat, garderober med dusjmuligheter og Rytterbutikken som er åpen på ettermiddagene samt under stevner.

Det er 40 paddocker på stallområdet og 3,5 km med ridestier rundt anlegget. Vi har også en stor parkeringsplass.

Ved inngåelse av kontrakt med ny oppstallør forbeholder HRRK seg retten til å innhente referanse fra de to siste stedene vedkommende har stått oppstallet, samt foreta en kredittvurdering. All informasjon vil bli behandlet konfidensielt.

Rideskolen

Besøk rideskolen sine nettsider her HRRS

Hønefoss og Ringerike Rideskole er den viktigste arenaen for rekruttering til ridesporten. Halvparten av alle oppstallørene er rekruttert fra senterets rideskole. Rideskolen er en viktig sosial arena, og fremmer samhold og gir grunnleggende kunnskap og erfaring om hestehold. Vår flotte stallgjeng rekrutteres fra rideskolen, og bidrar med verdifull hjelp før, under og etter ridetimene. Vi kan blant annet tilby:

  • Kurs på alle nivå fra nybegynner til øvet og erfaren- egne voksenkurs
  • Egen ponnirideskole- med snille, trygge shetlandsponnier
  • Kurs for de som vil satse på ridning som idrett
  • Kurs rettet mot ulike grener
  • Terapiridning med rett til støtte fra Folketrygden

Her kan lese mer om Hønefoss og Ringerike Rideskole