Generell Smittevernplan for stevner på Hønefoss og Ringerike Rideklubb/ anlegg sesongen 2021?

Beskrivelse av tiltak for å unngå smitteoverføring mellom hester og mennesker på arrangementet.

Arrangør: Hønefoss og Ringerike rideklubb

 

 

Smittevernpunkt Fyll inn tiltak:
Håndhygiene

.

Det er håndvask på alle toaletter. Det blir også plassert hånddesinfeksjon strategisk rundt på stevneplassen. Vi ber alle om å opprettholde en god håndhygiene.
Oppstalling

 

 

Det tilbys dag og døgn oppstalling på dette stevnet. Boksene er utendørs. Det er over 3m imellom boksdørene slik at avstanden på 1m mellom mennesker kan opprettholdes. Det er ikke lov til å bytte bokser eller låne de bort, dette av smittehensyn.
Begrensning av adgang til permanent stall

 

Det er ingen tilgang til permanent stall for besøkende på stevnet.
Ferdselsplan for hester

 

Stevnet forgår på utendørs arena. Folk bes overholde 1m regelen når de beveger seg på stevneplassen. Det er kun de som har bestilt bokser som kan oppholde seg i boksområdet. Andre besøkende oppholder seg på forviste områder.
Hestemøkk

 

Vi ønsker at alle har med seg eget utstyr til møkking. Vi ber folk om å IKKE møkke hengeren sin på parkeringsplassen, men vente til de kommer hjem igjen.
Stevnebokser

 

Dagboksene blir utleid rene og med ny flis. Arrangør er ansvarlig for dette.
Isolasjonsstall/bokser

 

Det er lett tilgjengelig tilgang på vann. Kort vei til konkurransearena. Det blir holdt av en boks til isolasjon/dopingkontroll. Dette er i samme området som de andre boksene, men med enda større mellomrom til de andre boksene.

 

Skisse over oppstalling

 

Ikke relevant. Det er hengt opp navnskilt på boksene slik at man finner sin boks.
Beredskapsplan

 

Beredskapsplan er ok.