HRRKs årsmøte 2018

Vi minner om HRRKs årsmøte mandag 19. mars kl 19 i kafeteriaen på Ringerike Ridesenter. Årsmøtepapirene ligger vedlagt. Pizza blir servert, og sportspriser for 2017 delt ut etter årsmøtesakene. Velkommen!

HRRKs årsmøte 19.3.2018