Oppføringer av Beate H. Hundhammer

Årsmøte 2020

Årsmøtet avholdes mandag 30. mars kl 19 i kafeteriaen på Ringerike Ridesenter. Enkel servering fra 18:45. Sakspapirer og andre vedlegg legges her senest en uke før møtet.

HRRKs årsmøte 2018

Vi minner om HRRKs årsmøte mandag 19. mars kl 19 i kafeteriaen på Ringerike Ridesenter. Årsmøtepapirene ligger vedlagt. Pizza blir servert, og sportspriser for 2017 delt ut etter årsmøtesakene. Velkommen! […]