Årsmøte 2020

Årsmøtet avholdes mandag 30. mars kl 19 i kafeteriaen på Ringerike Ridesenter.

Enkel servering fra 18:45.

Sakspapirer og andre vedlegg legges her senest en uke før møtet.